Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών την απαλλαγή από το ΦΠΑ των παραδόσεων υλικών, αγαθών και υπηρεσιών στις περιπτώσεις έργων που εμπίπτουν στην αντιστροφή υποχρέωσης καταβολής του φόρου αυτού.