Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο “Δημόσιες Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές Επιβατών και άλλες διατάξες” στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και διατάξεις που τροποποιούν τη νομοθεσία των δημοσίων έργων.

Συγκεκριμένα τροποποιείται ο τύπος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ, ο τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής της ασφάλτου κ.α.

Και σε αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η διάταξη για την παράταση των πτυχίων ΜΕΕΠ από 3η έως και 7η τάξη.

Οι σελίδες που περιλαμβάνονται τα ανωτέρω είναι από 89 έως και 96 (άρθρα 107 έως και 114).

Το σχέδιο νόμου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.