Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 434Β/2020 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, που τροποποιεί προγενέστερη απόφαση με τίτλο “Συμπληρωμτικό τιμολόγιο με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής”