Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαββαίδου, επανέρχεται με νεώτερη απόφασή της και τροποποιεί την προηγούμενη με θέμα τη ρύθμιση των οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στα χρέη που υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση και σε αυτά που υπάγονται μετά από επιλογή του οφειλέτη, σε θέματα απαλλαγών καθώς και σε αυτά που έχουν σχέση με την απώλεια της ρύθμισης.