Με την ΠΟΛ 1038/2016 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για τις αλλαγές στον τρόπο έκδοσης φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές