Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια  δημοσίευσε κατάλογο που περιλαμβάνει τις τρέχουσες προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών στην πΓΔΜ