Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Εσωτερικών, Εργασίας, Οικονομικών και Υποδομών με την οποία τονίζει το οξύ πρόβλημα της παρείσφρησης “φωτογραφικών όρων” στις διακηρύξεις δημοσίων έργων και ζητά άμεση επίλυσή του