Διοργανώθηκε  το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο στην Αθήνα με θέμα :

“Economy, Society and Climate Change – The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate”,

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε με  τους Διεθνείς Οργανισμούς, FIG International Federation of SurveyorsUNECE WPLA – United Nations Economic Commission for Europe Working Party on Land Administration , UIA – International Union of Architects και  ECCE – European Council for Civil Engineers.

Η έναρξη του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου και την ίδια ημέρα (ώρα 18.00) πραγματοποιήθηκε Στρογγυλό Τραπέζι  για την ψηφιακή μετάβαση κατασκευών με ομιλητές τους  κ.κ. Dr. Souheil Soubra, Επιστημονικό Σύμβουλο της Γαλλικής Κυβέρνησης για “Digital Transition Plan” (BIM) και εκπρόσωπο του EU BIM Task Group που θα παρουσιάσει και το μέχρι σήμερα έργο του EU BIM Task Group, Τhomas Vonier,  Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) ” Design in the digital age”, Dimitar Natchev, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) ” Digitalization of the construction industry- European Initiatives and BIM Standardization”  & Μιχαήλ Δακτυλίδη, Πρόεδρο ΠΕΔΜΕΔΕ για θέματα ΒΙΜ.

Οι βασικοί άξονες του συνεδρίου ήταν η κυκλική οικονομία (circular economy) και το ΒΙΜ (Building Information Modeling) για το οποίο ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης αναφέρθηκε αφ’ ενός στις δράσεις της FIEC που το επεξεργάζετει στα πλαίσια του Construction 4.0 και αφ’ ετέρου στις δράσεις της Ένωσης που το έχει ήδη συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο” του οποίου είναι δικαιούχος. Επιπλέον η ΠΕΔΜΕΔΕ, ενημέρωσε ο κ. Δακτυλίδης είναι δικαιούχος και του διευρωπαϊκού προγράμματος “Blueprint” που είναι ένα επιπλέον πρόγραμμα κατάρτισης και θα επιμορφώσει τα μέλη της Ένωσης πάνω στην κυκλική οικονομία (circular economy), ψηφιοποίηση (digitalization) και ενεργειακή αναβάθμιση (energy efficiency).

Στόχος του Συνεδρίου είναι να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των Μηχανικών, να ενισχύσει τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες τάσεις στην κατασκευαστική βιομηχανία, στο real estate και στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Περισσότερες πληροφορίες και στον ιστότοπο του Συνεδρίου :

Home