Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, μέχρι την 15.09.2017, σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση υγρών αποβλήτων.

Παρακαλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν έγκαιρα τις απόψεις τους στην Ένωση.