Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές καθώς και το χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων