Μέχρι την 07.02.2020 και ώρα 18.00 θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για το νέο ασφαλιστικό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ.

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν έγκαιρα τις προτάσεις τους στη Νομική Υπηρεσία.