Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τον ΣΕΒ διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο.

Έχουν επιλεγεί ορισμένοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων είναι και ο κλάδος κατασκευών, δομικών υλικών, ενέργειας κ.α.

Οι δαπάνες βαρύνουν τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 24.03.2017.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται εδώ