Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε απαντητική επιστολή μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης διαβεβαιώνει, εκτός των άλλων,  ότι η σύσταση της ΜΟΜΚΑ δεν πρόκειται να θίξει τα επαγγελματικά δικαιώματα των εργοληπτών  μελών μας