Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, Συνεδρ. 360/30-07-2015/θέμα 2ο, όλες οι Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους.

Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες, πλήν της ημέρας Πέμπτης.