Η Ένωση απέστειλε επιστολές στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και στο Δήμαρχο Ρόδου δηλώνοντας ότι τα μέλη της σε όλη τη χώρα και κυρίως αυτά που ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου διαθέτουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο