Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου και των ασφαλιστικών εισφορών που προκύποτυν από την εφαρμογή του, η οποία, σύμφωνα με τις αιτήσεις ακυρώσεως,  παραβιάζει σωρεία διατάξεων και αρχών του Ελληνικού Συντάγματος και της Ευρωπαίκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το ΤΕΕ σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει  ότι κατέθεσε τρεις αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ εκπροσωπώντας το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών και του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με τις αιτήσεις αυτές το ΤΕΕ ζητά την ακύρωση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.