Παραθέτουμε απόσπασμα από τα επίσημα πρακτικά της ΡΟΕ΄,28-4-2013 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το  σχέδιο νόμου.