Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ενημερώνει για την εξαιρετικά επικίνδυνη ασθένεια του πλατάνου, η οποία μεταδίδεται κυρίως με τη χρήση εργαλείων και μηχανημάτων. Για το λόγο αυτό ζητά από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της περιοχής να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα μέτρα απολύμανσης προκειμένου να συμβάλλουν στον περιορισμό της μετάδοσης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.