Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης απέστειλε επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες με την οποία ζητά το Πρόγραμμα Έργων 2018 για να ενημερώσει τα μέλη του