Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά από το Δήμαρχο Ιωαννιτών να αντιμετωπίσει άμεσα τα γραφειοκρατικά προβλήματα που δυσκολεύουν την κατάρτιση του καταλόγου ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις έργων