Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου με την οποία του  ζητά να συμβάλλει στη διαμόρφωση συνθηκών για την επιβίωση του κατασκευαστικού κλάδου της περιοχής , περιορίζοντας το φαινόμενο των απευθείας αναθέσεων και της προσφυγής σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.