Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Εύβοιας μεταφέρθηκε σε νέα έδρα.

Θα λειτουργεί πλέον στη διεύθυνση : οδός Αβάντων 50, Χαλκίδα.

Στοιχεία επικοινωνίας :

Τηλέφωνο : 2221029101

Fax :             2221086162

E- mail :       evia.pedmede@gmail.com