Και το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου απευθυνόμενο στους βουλευτές του Νομού ζητά την ολοσχερή απόσυρση του προσχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό και την έναρξη διαλόγου με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που το Ταμείο έχει εκπονήσει