Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης με θέμα “Διεξαγωγή διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου για την  κατασκευή προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στη νήσο Κω”, ζητώντας την ακύρωσή του και τη διεξαγωγή του με ανοικτές διαδικασίες