Η νέα έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας είναι Μπουφίδου 3, 32131 Λιβαδειά.

Το νέο τηλέφωνο & fax είναι 22610 89336

Μπορείτε να επικοινωνείτε με Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας στην νέα του ηλεκτρονική διεύθυνση pedmede.viotias@gmail.com