Η νέα οδηγία για τα έργα, που ψηφίστηκε σε πρώτη ανάγνωση πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρει ονομαστικά το Μ.Ε.Ε.Π. σαν το επίσημο μητρώο των οικονομικών παραγόντων που μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες έργων / εργασιών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο Annex XII :

“The relevant professional and trade registers and corresponding declarations and certificates for each Member Stare are :

…………………………………..

In Greece the “Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – ΜΕΕΠ” of the Ministry of Environment, Town and Country Planning and Planning Works (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)”