Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για το “Συνδέοντας την Ευρώπη”, ύψους 29 δις, που είχε παρουσιάσει η Ένωση στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 σε σχετικό άρθρο στα Ειδικά Θέματα.

Συνοπτικά,

– Τα 23.1 δις αφορούν υποδομές μεταφορών, από τα οποία τα 10 δις θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής και θα δοθούν στις χώρες στο ποσοστό που ήδη αυτό προβλέπεται.

– Τα 5.1 δις αφορούν δράσεις στον τομέα της ενέργειας

– Το 1 δις για τις τηλεπικοινωνίες

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία, το Ευροκοινοβούλιο ενέκρινε και τον κανονισμό για τo ΤΕΝ-Τ, την ολοκλήρωση δηλαδή των διευρωπαϊκών δικτύων, για ένα διευρωπαϊκό  αερός-θαλάσσης-ξηράς μεταφορικό δίκτυο, αντί για την εμβαλωματική προσέγγιση μέσα απο εθνικούς-μόνο σχεδιασμούς.