Λόγω μη ύπαρξης πρότυπων τευχών δημοπράτησης για έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, που δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, το ΕΠΠΕΡΑΑ θέλοντας να βοηθήσει τις Υπηρεσίες που προτίθενται να δημοπρατούν τέτοια έργα, συνέταξε επικαιροποιημένα, τυποποιημένα τεύχη δημοπράτησης και ζήτησε παρατηρήσεις επ΄αυτών μέχρι την 30-4-2015.

Η Ένωση προτρέπει τα μέλη της να της γνωστοποιήσουν τυχόν παρατηρήσεις τους ώστε να συγκεντρώσει τις προτάσεις και να τις προωθήσει συγκροτημένα στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Όλη τη σειρά των τευχών μπορείτε να τη βρείτε εδώ.