Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο για διαγωνισμό έργου που προκηρύχθηκε χωρίς να καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ