Στα πλαίσια της ενημέρωσής μας από την Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, δηλαδή της εφαρμογής του Juncker Plan.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες υπαγωγής εδώ.

Αναλυτικά στοιχεία επίσης μπορείτε να δείτε εδώ.