Η κοστολόγηση των ενεργειών καθαίρεσης και διαχείρισης υλικών δεν γίνεται με νέα τιμή, αλλά απολογιστικά, επισημαίνει η Ένωση, εκτός των άλλων, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κέρκυρας