Η Ένωση απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών προτείνοντας συγκεκριμένη λύση για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελείαου και των παραγώγων του  και της ζημίας των αναδόχων