Άμεση τροποποίηση του Ν. 3943/2011 για να επιτραπεί ο συμψηφισμός των χρεών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με τα ποσά που οφείλει σε αυτές ο ευρύτερος δημόσιος τομέας ζητά για άλλη μια φορά η Ένωση από τον Υπουργό Οικονομικών