Με αφορμή τα πορίσματα της επιτυχημένης ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής στις 16 Ιουνίου 2017, όπου την Ένωση εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Γκολιόπουλος, η ΠΕΔΜΕΔΕ επισήμανε με επιστολή της την ανάγκη να προγραμματιστούν και χρηματοδοτηθούν και μικρότερα έργα προκειμένου να εξασφαλιστεί αντικείμενο απασχόλησης και για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.