Η ΠΕΔΜΕΔΕ απηύθυνε επιστολή στον Πρόεδρο της Ανωνύμου Εταιρείας ”Κτιριακές Υποδομές” κ. Ηρακλή Δρούλια με την οποία ζητά τον ορισμό Τεχνικού Συμβουλίου για να αποκτασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπο εξέλιξη έργων