Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Περιφερειάρχη Ηπείρου ζητώντας τμηματική δημοπράτηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης  σε “παρτίδες ” με προϋπολογισμό μέχρι 5.000.000 ευρώ για να εξασφαλιστεί αντικείμενο απασχόλησης στις υγιείς εργοληπτικές επιχειρήσεις