Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε έγγραφο που παρέχει οδηγίες προκειμένου να υλοποιηθεί η τελική φάση επιχορήγησης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους