Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016  πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης  κοινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ και του Τμήματος Εταιρειών με βασικό θέμα το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης, κ. Ξενοφών Καρκαντζός και  ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας, κ. Ηλίας Τζαμτζής.

Αφού έγινε αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου νόμου, που αποτελείται από τα Βιβλία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ  και των παρατηρήσεων που είχαν αποστείλει γραπτώς μέλη της Ένωσης, μετά από σχετικό αίτημα για αποστολή απόψεων, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Διοίκησης επί των άρθρων  του νόμου και ανταλλαγή απόψεων.

Μετά από εξαντλητική επεξεργασία αποφασίστηκε η αποστολή των θέσεων-προτάσεων της Ένωσης  στο αρμόδιο Υπουργείο, στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η διαβούλευση,  προκειμένου να ληφθούν υπόψιν, προς βελτίωση των υπό διαβούλευση  διατάξεων του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις