Η Ένωση διαβίβασε και στα Πολιτικά Κόμματα την επιστολή της με θέμα τις Επινίνδυνες συνέπειες για τα δημόσια έργα από την έξαρση του φαινομένου των υψηλών εκπτώσεων που απηύθυνε στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ζητώντας τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.