Η Ένωση  ζητά από το Υπουργείο Εξωτερικών  ακύρωση του διαγωνισμού που προκηρύσσεται ως παροχή υπηρεσίας και επαναδημοπράτηση καλώντας μόνο πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ