Επιστολή  διαμαρτυρίας  της Ένωσης προς το Δήμο Καλλιθέας για τη δημοπράτηση έργου ως εργασία