Μετά το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την επένδυση 220 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, η Ένωση ζητά από τον Υπουργό με επιστολή της τη συμμετοχή των πιστοποιημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) για την υλοποίηση των έργων αυτών.

Εδώ και το σχετικό δελτίο τύπου