Η Ένωση απέστειλε δεύτερη επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε του ΤΜΕΔΕ με την οποία απαιτεί να λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων