Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών την κατάργηση του παραβόλου για την προσβολή των διακηρύξεων ώστε να αποφεύγονται οι καταχρηστικοί – περιοριστικοί όροι και απαιτήσεις