Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου που θα επιτρέπει την αποστολή του εντύπου Ε12 με e mail  στις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Εργασίας