Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργού Εργασίας με την οποία  επισημαίνει  ότι το νέο ασφαλιστικό σχέδιο Νόμου είναι σε σωστή κατεύθυνση και τονίζει  την αναγκαιότητα της διατήρησης του μέτρου της μειωμένης κατά 50% εισφοράς των ασφαλισμένων άνω των 40 ετών.