Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου με έγγραφο αίτημά του προς την Περιφέρεια Ηπείρου ζητά διευκρινίσεις για το διαγωνισμό της 17.6.2014 προκειμένου να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός.

Εδώ το αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος.