Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ με την οποία ζητά τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας έργου στο σωστό έντυπο ώστε να μπορούν να εισπράττουν  τα δεδουλευμένα τους οι Εργολήπτες Δημοσίων ¨Εργων.