Σύμφωνα με πληροφορίες της Ένωσης από μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου, η Περιφέρεια πρόκειται να δημοπρατήσει χωριστά υποέργα, ενταγμένα σε μία πράξη, υπολογίζοντας τις καλούμενες τάξεις πτυχίων βάσει του συνολικού προϋπολογισμού.

Η Ένωση υποδεικνύει ότι κατ΄αυτό τον τρόπο παραβιάζεται η  κείμενη νομοθεσία