Η Ένωση επανέρχεται και ζητά από την Περιφέρεια Ηπείρου να επαναδιατυπώσει τους όρους των διακηρύξεων ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς  που πρόκειται να διενεργήσει για τα υποέργα